Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

PSY V MESTE

STRATA A KRÁDEŽ PSA

Držiteľ by sa mal hneď po zistení straty svojho psa pokúsiť o jeho svojpomocné vyhľadanie. V prípade, že nájdete neznámeho psa, pokúste sa, ak je to možné, informovať majiteľa o jeho náleze.

Odporúčame o tejto skutočnosti informovať Útulok pre psov v Prievidzi, Mestskú políciu Prievidza, prípadne najbližšieho veterinára. Ak sa pes nenájde, je jeho držiteľ povinný do 30 dní oznámiť túto skutočnosť Mestskému úradu v Prievidzi. Pes bude vyradený z evidencie na základe vyplneného tlačiva - odhlásenie psa.

V prípade, že stratený pes bol odchytený, je jeho držiteľ povinný si ho prevziať a uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o psa, prípadne iné vzniknuté náklady. Ak si držiteľ neprevezme odchyteného psa do 8 dní po oznámení, bude takýto pes považovaný za psa bez majiteľa a umiestnený do útulku, prípadne odpredaný alebo daný na adopciu.

Pri podozrení na krádež psa by mal jeho držiteľ podať oznámenie na políciu, ktorá začne vo veci konať.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.