Dnes je: 21. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Zita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Budúcnosť
Zlata Prievidzska cesta Mesto Prievidza bude jednou z nezabudnuteľných regionálnych metropol Slovenska - hospodárskou a kultúrno-spoločenskou metropolou hornej Nitry - napojenou na hlavné dopravné európske trasy. Bohatá história mesta, jeho duchovné, kultúrne, vzdelanostné a športové tradície i neustále živá a meniaca sa prítomnosť budú trvalou inšpiráciou pre zmysluplný a aktívny život obyvateľov a pre záujem návštevníkov Prievidze.
V oblasti revitalizácie štruktúry hospodárstva mesta Prievidza bude mesto využívať multiplikačný efekt cestovného ruchu, ktorý vykazuje trvalý rast produktivity a zamestnanosti a tým zachová a vytvorí nové pracovné príležitosti a finančné zdroje.
Prievidza bude mestom s dobrým zázemím a výhodným prostredím pre úspešné investovanie a podnikanie. Mesto vytvorí možnosti pre zapojenie malých a stredných podnikateľov do rozvojových aktivít mesta.
Mesto Prievidza bude premyslene získavať nových investorov, podporovať rast a rozvoj existujúcich a posilňovať ich zapojenie do ekonomiky mesta.
Prievidza bude svojim obyvateľom a návštevníkom vytvárať a ponúkať rôznorodé možnosti aktívneho života s využitím kultúrno-historického a športového potenciálu i poznávania tradícií mesta.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.