Dnes je: 24. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Ján

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
SYMBOLY MESTA:
Erb mesta
Zástava mesta
Pečať mesta
Symbolický kľúč mesta
Insígnia poslanca mesta
Reťaz primátora mesta
ERB MESTA PRIEVIDZA
Erb mesta vyjadruje totožnosť majiteľa, jeho vlastnícky vzťah k predmetom, ktoré sú ním označené. Erb mesta zdobí reprezentačné i úradné priestory mesta, sú ním označené všetky jeho písomné dokumenty i vstup do mesta. Erb mesta Prievidza je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý vedie ministerstvo vnútra v tejto podobe:
v zelenom štíte na strieborných oblakoch kľačiaci, vpravo otočený anjel v striebornom zlatolemom rúchu, držiaci pred sebou zlatý procesiový ďatelinkovitý kríž.
Dnešné výtvarné stvárnenie mestského erbu je dielom akad. maliara Ladislava Čisárika ml.
Erb mesta Prievidza sa objavil na gotickom pečatidle v 15. storočí. Prvým symbolom mesta bol sv. Bartolomej. Pečatidlo so zobrazením tohto patróna farského kostola použila Prievidza ešte aj v roku 1577 napriek tomu, že už vyše 100 rokov pečatila dokumenty novým mestským znakom - anjelom. Tento symbol používalo mesto od 15. storočia takmer nepretržite. Časy socializmu však cirkevným motívom nepriali, a tak v roku 1982 vznikol v Prievidzi novotvar mestského erbu, na ktorom štít vypĺňala horná polovica banského kombajnu, pod ktorým boli zobrazené tri fialové šafranové kvety. V niektorých dokumentoch sa môžeme stretnúť i s podobou erbu zobrazujúceho v dvoch tretinách veže farského a piaristického kostola a v jednej tretine banskú ťažnú vežu. Novotvary sa však v meste netešili obľube, a tak pri vhodnej príležitosti, v roku 1991, sa Prievidza vrátila k používaniu svojho historického symbolu. Je to správne rozhodnutie, veď anjel s krížom je najdlhšie používaným mestským symbolom, je jedinečný a jeho používanie v súčasnosti je i prejavom našej úcty k duchovnému dedičstvu predkov.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.