Dnes je: 24. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Ján

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva
Komisie Mestského zastupiteľstva:

1. finančná a majetková komisia (8 členov) 2. komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít (7 členov) 3. komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia (10 členov)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. - predseda komisie
Poslanci:
Katarína Čičmancová
Ing. Petra Kobetičová
Ing. Peter Petráš
Peter Petriska
Neposlanci:
Róbert Hekl
Ing. Milan Machalec
MPH a Ing. Milan Simušiak
zapisovateľka Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Martin Bugár – predseda komisie
Poslanci:
Ing. Roman Gonda
Ing. Jozef Polerecký
Július Urík
Neposlanci:
Ing. Zdena Balážová
Jozef Foltán
Ján Pšenák
zapisovateľka - Zuzana Horváthová
Roman Hlaváč – predseda komisie
Poslanci:
Ing. Roman Gonda
Ing. Peter Petráš
Ing. Jozef Polerecký
MUDr. Gabriel Šimko, MPH
Neposlanci:
Kap. Ing. Adrián Liška
Ing. Miloš Souček
Ing. Ivan Vaňo
Vladimír Vážny
Ing. Miroslav Vladár
zapisovateľka: Ing. Viera Šimová
4. komisia školstva a kultúry (7 členov) 5. komisia daní, poplatkov, obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku (9 členov) 6. komisia starostlivosti o obyvateľov (9 členov)
Helena Dadíková – predsedníčka komisie
Poslanci:
Gabriel Čauder
Mgr. art. Anton Bakyta
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Mgr. Ľubomír Vida
Neposlanci:
Mgr. Anna Aradyová
Mgr. Ľudmila Húsková
zapisovateľka - Mgr. Oľga Ďurčenková
Ing. Petra Kobetičová – predsedníčka komisie
Poslanci:
Ing. Martin Bugár
Roman Hlaváč
Juraj Ohradzanský
Peter Petriska
Neposlanci:
Ing. Zuzana Lukáčová
Mgr. Vladimír Moravík
JUDr. Róbert Pietrik
Ing. Ján Štanga
zapisovateľka - Olívia Mokrá
MUDr. Silvia Hrnková – predsedníčka komisie
Poslanci:
Mgr. Ružena Dlábiková
MUDr. Marián Jakubis
MVDr. Vladimír Petráš
MUDr. Ján Šlapák
Neposlanci:
MUDr. Ladislav Babjak
PaedDr. Iveta Lauková
MUDr. Helena Valovičová
Božena Vidová
zapisovateľka - Mgr. Jana Králová
7. komisia mládeže a voľnočasových aktivít (7 členov) 8. komisia športu (11 členov)
Ing. Martin Drozd – predseda komisie
Poslanci:
Mgr. art. Anton Bakyta
Ing. Branislav Bucák
Michal Dobiaš
Katarína Vráblová
Neposlanci:
Mgr. Jana Galanská
Mgr. Peter Krško
zapisovateľka Renáta Petrášová
Ing. Branislav Bucák – predseda komisie
Poslanci:
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD.
Marcel Dobrovodský
Mgr. Pavel Takáč
MUDr. Marián Jakubis
Mgr. Ľubomír Vida
Neposlanci:
Jozef Dadík
Róbert Frimmel
Ing. Petrer Hupka
Ing. Daniel Mačuha
Ivan Vaňo
zapisovateľka Renáta Petrášová


Poradné orgány primátora mesta

Masmediálna rada Bytová rada Sobášiaci a ostatná občianska obradovosť:
Ing. Branislav Bucák
Jozef Čičmanec
Helena Dadíková
Ing. Martin Drozd
MVDr. Norbert Turanovič
Katarína Vráblová
zapisovateľka: Ing. Naďa Prilinská
Helena Dadíková
Ján Dobrovodský
Mgr. Ružena Dlábiková
Ing. Ján Hanzel
Ing. Miroslava Makešová
MVDr. Norbert Turanovič
Iveta Žirková
Katarína Čičmancová
zapisovateľka Mgr. Jana Králová
Poslanci: Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Martin Drozd
Ing. Petra Kobetičová
Juraj Ohradzanský
Katarína Vráblová
Neposlanci:
Tibor Tulík
Peter Švec
komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach komisia na prehodnocovanie existujúcich zmluvných vzťahov mesta
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Július Urík
Mgr. Ľubomír Vida
JUDr. Eva Bogdanová
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
Ján Dobrovodský
Roman Hlaváč
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
MVDr. Norbert Turanovič
Mgr. Ľubomír Vida
Helena Dadíková – predsedníčka komisie
Ing. Martin Bugár
Michal Dobiaš
Ing. Roman Gonda
Mgr. Dagmar Jenisová
Ing. Petra Kobetičová
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.
MVDr. Norbert Turanovič
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.