Dnes je: 24. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Ján

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
OSOBNOSTI:
Veda a technika
Spoločenské vedy
Politický a verejný život
Cirkevný život
Remeslá
Kultúra a umenie
OSOBNOSTI MESTA PRIEVIDZA
Prievidza bola rodiskom alebo pôsobiskom viacerých osobností, ktoré sa výsledkami svojej práce pričinili o pokrok v rôznych oblastiach života. Podrobnejšie informácie o všetkých už nežijúcich osobnostiach, ktoré sú uvedené na tejto stránke, ale i mnohých ďalších, prináša malý biografický slovník „Významné osobnosti Prievidze“ /2003/.
Veda a technika
Ján Bartoš /1920 – 1998/
konštruktér, vynálezca
autor 130 zlepšovacích návrhov a 10 vynálezov, konštruktér prototypov niekoľkých strojov, účastník svetovej výstavy Expo 1967 v Montreale, výherca súťaže Nápad za milión

Július Beniač /1888 – 1974/
lekár, popularizátor
popredný organizátor a propagátor výstavby zdravotných zariadení na vidieku, mnohých zdravotníckych aktivít zameraných na boj proti tuberkulóze, pohlavným chorobám a alkoholizmu, aktivista Červeného kríža

František Gregor /1924 -1974/
chemik, vedeckovýskumný pracovník
spoluautor 15 odborných prác, 47 patentovaných vynálezov

Anton Kovalčík /1863 – 1915/
lekár, výskumný pracovník
činný nielen ako praktický lekár, ale aj ako organizátor zdravotníckej služby, venoval sa propagácii správnej výživy, výskumu liekov, autor patentu nového lieku proti trachómu, zakladateľ ošetrovne v meste

Ján Lendvai /1881 – 1931/
prírodovedec, agronóm, vynálezca, spisovateľ, publicista
venoval sa výskumu fyziológie, anatómie, bakteriológie, botaniky, položil základy ultramikroskopie, priekopník objavu elektrónkového mikroskopu

Jozef Mokrý /1924 – 1966/
chemik, farmaceut
priekopník najmodernejších fyzikálno-chemických metód, spoluautor viacerých štúdií a patentov

Ján Martin Novacký /1899 – 1956/
botanik, vysokoškolský pedagóg
venoval sa fytogeografickému a floristickému výskumu a spracovaniu kveteny celého Slovenska, priekopník kodifikovania slovenskej botanickej terminológie, autor učebníc botaniky pre stredné a vysoké školy

Koloman Novacký /1897 – 1969/
významný organizátor včelárstva, pričinil sa o rozvoj plemenného chovu včiel na Slovensku, organizátor kurzov chovu včelích matiek, propagátor progresívnych zmien v chove včelstva

Tadeusz Emilewicz /1877 – 1937/
chemik, ovocinár
priekopník ovocinárstva na hornej Nitre, mal veľký vplyv na výrobné zameranie tunajšieho podniku Carpathia, zaoberal sa i výskumom chemických prostriedkov proti škodcom a chorobám ovocných drevín

Martin Falešník /1891 – 1978/
ovocinár, šľachtiteľ
významne sa pričinil o rozvoj ovocinárstva na Slovensku, zaviedol odborné ošetrovanie sadov, spoločné sklady ovocia, lisovne, muštárne a liehovary, poskytoval poradenské služby, uskutočnil stovky prednášok, organizoval výstavy ovocia a publikoval množstvo odborných článkov
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.