Dnes je: 20. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Bernard

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Analýza hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce (mesta) predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja obce (mesta). Úlohou obce (mesta) podľa citovaného zákona je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie.

Obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza na obdobie 2007-2013 je analýza súčasného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.

Zámerom PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta.


PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PRIEVIDZA (2007 - 2013)
Zverejnené: 13.10.2008
SWOT ANALÝZA
Zverejnené: 25.6.2007
STRATÉGIA ROZVOJA MESTA
Zverejnené: 25.6.2007
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.