Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

PSY V MESTE

UHRYZNUTIE

Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes uhryzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes uhryzol aj meno a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.

Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je súčasne povinný oznámiť Mestskému úradu v Prievidzi aj skutočnosť, že pes uhryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak psa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi a vrátiť Mestskému úradu v Prievidzi evidenčnú známku psa. Mestský úrad vydá držiteľovi psa, ktorý uhryzol človeka, evidenčnú známku nebezpečného psa.

Držiteľ psa je povinný umožniť osobe, ktorú pes uhryzol, nahliadnuť do dokladu o očkovaní psa.

AKO POSTUPOVAŤ PRI UHRYZNUTÍ

Postihnutý musí bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc!

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný mať psa zaočkovaného proti besnote a zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrenie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.

Majiteľ je povinný preukázať sa uhryznutej osobe a veterinárovi očkovacím preukazom psa, kde má záznam o očkovaní psa proti besnote. V prípade túlavého psa musí byť tento odchytený a veterinárne vyšetrený.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.