Dnes je: 24. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Ján

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
INTERNÁ SMERNICA č. 11 IS - 11 Poskytovanie informácií
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2010)
Zverejnené: 23.02.2011
Formát PDF
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Prievidza previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2009) Formát PDF
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Prievidza previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2008) Formát PDF
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Prievidza previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2007) Formát PDF
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Prievidza previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2006) Formát PDF
INTERNÁ SMERNICA č. 11 IS - 11 Poskytovanie informácií (k stiahnutiu) Formát DOC Formát PDF
Sadzobník úhrad vyberaných mestom Prievidza (k stiahnutiu) Formát DOC Formát PDF
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Prievidza (k stiahnutiu) Formát DOC Formát PDF
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.