Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

PSY V MESTE

EVIDENCIA PSA

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Prievidza podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie na Mestskom úrade v Prievidzi, v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.

Mestský úrad Prievidza vydáva držiteľovi psa po splnení ohlasovanej povinnosti na príslušnom tlačive, evidenčnú známku bezodplatne do vlastných rúk.

Na známke je uvedené:
  • Evidenčné číslo psa
  • Názov mesta
  • Údaj o tom, či je pes nebezpečným psom
Strata evidenčnej známky

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť čo najskôr na Mestský úrad Prievidza. Náhradná známka mu bude vydaná za odplatu 0,84€.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.