Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

PSY V MESTE

AKO CESTOVAŤ SO PSOM

Od 1. októbra 2004 nahrádza medzinárodné očkovacie preukazy pas spoločenských zvierat, ktorý je jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky v rámci štátu, mimo územia členského štátu Európskej únie a tretích krajín. Poverený veterinár vystaví pas, ak dokáže zreteľne prečítať tetovanie, alebo ak je zviera označené mikročipom a poskytne všetky potrebné informácie pri premiestňovaní do jednotlivých štátov.

Prepravu živých zvierat v autobusoch MHD upravuje Prepravný poriadok MHD. Cestujúci má právo vziať si so sebou aj živé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodidle. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.