Dnes je: 20. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Bernard

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
HISTÓRIA:
Prví ľudia
Prvé písomné pramene
Kráľovské výsady
Panovnícke privilégiá
Prievidzské cechy
Reformácia a turecké vpády
Strata mestských slobôd
Storočie prevratných zmien
Po meruôsmych rokoch
Nástup 20. storočia
Po vzniku I. ČSR
Pred hospodárskou krízou
Roky vojny
Mesto v druhej polovici 20. storočia
Kráľovské výsady
1325
Konštituovaním mestskej lokality v Prievidzi sa položili základy nového celku s výsadami na základe tešínskeho práva (mešťania mohli slobodne voliť farára a richtára, mesto bolo slobodnou advokáciou a malo vlastné súdnictvo, mešťania mohli slobodne predávať a kupovať, mali právo odvolať sa do Žiliny, richtár mal právo na jednu tretinu a senátori na dve tretiny z pokút a richtár mal právo na úhradu cestovného vynaloženého v záujme mesta).

1333
Prievidzský hradný obvod zanikol a vo vydávaných dokumentoch sa synovia Gileta titulujú už len ako kasteláni Bojníc.

1379
Prievidza sa musela vzdať tešínskeho práva a preto prostredníctvom svojho richtára Tomáša žiada právne poučenie od Krupiny, v ktorom sa uvádza, že v predchádzajúcom období apelačnou inštanciou bola Žilina.

1383
Úspešné rokovania viedli k udeleniu nových výsad kráľovnou Máriou. Privilégiá udelené... Anno Dom. M.CCC.LXXXIII. quinta Februarii, Regni autem nostri anno secundo... boli zárukou nielen slobôd, ale aj väčších hospodárskych možností.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.