Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
SYMBOLY MESTA:
Erb mesta
Zástava mesta
Pečať mesta
Symbolický kľúč mesta
Insígnia poslanca mesta
Reťaz primátora mesta
REŤAZ PRIMÁTORA MESTA
Táto insígnia bola vyrobená v polovici 20. storočia v Sandrik -u Dolné Hámre, ako výraz povýšenia, keď obec Prievidza dňa 4.10.1945 obdržala štatút mesta.
Reťaz primátora mesta je vyrobená z 25 strieborných umelecky tvarovaných brošní a spôn, v spodnej časti ktorých sa nachádza okrúhla medaila s priemerom 6,5 cm. Na nej je zobrazený kľačiaci anjel, v predpažení obojruč držiaci dvojitý kríž. Anjel kľačí za ozubeným kolesom zo stúp uprostred dvoch kostolných veží, z čelného pohľadu hľadí vľavo na vežu kostola Rádu rehole piaristov. Za postavou anjela sa nachádza veža kostola sv. Bartolomeja. Reťaz primátora mesta je pozlátená..
Je umelecky tvarovaná a pri jej výrobe boli použité originálne strieborné spony a brošne patriace k prievidzskému kroju, ktorý obyvatelia Prievidze nosili do začiatku 20. storočia. Reťaz zdobia i vzácnejšie šperky zo zbierky niekdajšieho funkcionára MsNV Gregora Králika, ktoré na tento účel mestu daroval. Medailu so znakom mesta zhotovili podľa návrhu akademického maliara Vladimíra Vestenického z roku 1946. Z pôvodného znaku mesta použil motív kľačiaceho anjela, ale s dvojitým krížom, ktorý nekľačí na oblakoch, ale za ozubeným kolesom zo stúp, čo má pripomínať niekdajší kvitnúci súkennícky priemysel v Prievidzi. Primátorskú reťaz používa výlučne primátor mesta pri občianskych obradoch, všetkých významných verejných vystúpeniach, predovšetkým na slávnostných zasadaniach mestského zastupiteľstva, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitostiach významných osláv a pod. Mimo územia mesta a v zahraničí primátorskú reťaz používa primátor podľa vlastného rozhodnutia najmä vtedy, keď je potrebné verejne prezentovať funkciu primátora a mesto Prievidza.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.