Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
SYMBOLY MESTA:
Erb mesta
Zástava mesta
Pečať mesta
Symbolický kľúč mesta
Insígnia poslanca mesta
Reťaz primátora mesta
ZÁSTAVA MESTA
ako ďalší zo symbolov mesta. Zástavu mesta pre slávnostné príležitosti tvorí bielo-žltý podklad, pričom pomer farieb je 1:1 a pomer strán 2:3. Na tomto podklade sa nachádza zelený štvorec a v ňom na strieborných oblakoch kľačiaci vpravo otočený anjel v striebornom rúchu držiaci pred sebou zlatý jednoramenný kríž, nad hlavou anjela je zlatá gloriola. Postava anjela je z čelného pohľadu otočená čelom k žrdi zástavy. Okolo zeleného štvorca je strieborný latinský nápis „SIGILLUM CIVITATIS PRIVIDIAE A.D. 1383.“ Zástava je ukončená zástrihom (tzv. lastovičím chvostom).
Mestská zástava pre slávnostné príležitosti sa používa pri zvlášť významných udalostiach, oslavách a sviatkoch mesta, ako aj pri prezentácii mesta navonok mimo jeho územia. O použití mestskej zástavy pre slávnostné príležitosti rozhoduje primátor mesta.
Zástavu mesta tvorí päť pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky (1/5): žltá, biela, zelená, biela, žltá. Pomer strán je 2:3 a je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny dĺžky zástavy. V osobitých prípadoch je možné pomery strán zmeniť.
Mestská zástava sa používa na označenie budov a miestností, v ktorých majú sídlo orgány a organizácie mesta Prievidza, ktoré ju používajú tiež pri slávnostných príležitostiach a počas dní významných pre mesto Prievidza.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.