Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
SYMBOLY MESTA:
Erb mesta
Zástava mesta
Pečať mesta
Symbolický kľúč mesta
Insígnia poslanca mesta
Reťaz primátora mesta
PEČAŤ MESTA
Pečať mesta Prievidza má tvar kruhu v kovovom vyhotovení s priemerom 5,5 cm . Tvorí ju uprostred pečate v pravo otočený anjel kľačiaci na troch oblakoch, v predpažení obojruč držiaci jednoramenný kríž, nad hlavou anjela je gloriola. Po obvode pečate sa nachádza nápis „SIGILLUM CIVITATIS PRIVIDIAE 1383“.
Mestskú pečať Prievidze používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných príležitostiach na pečatenie najdôležitejších a najvýznamnejších úradných písomností a listín, listín oceneným osobám, inštitúciám a pod. Pečať je vyrobená v reliéfnej forme. Pečatidlo uschováva primátor mesta. Označovanie dokumentov pečatidlom je zriedkavé.
Z pečate mesta Prievidza je odvodená úradná okrúhla pečiatka mesta Prievidza s priemerom 3,5 cm s názvom „MESTO PRIEVIDZA“ na jej spodnom okraji.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.