Dnes je: 23. 09. 2023 | Meniny má/je sviatok: Zdenka

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
OSOBNOSTI:
Veda a technika
Spoločenské vedy
Politický a verejný život
Cirkevný život
Remeslá
Kultúra a umenie
OSOBNOSTI MESTA PRIEVIDZA
Prievidza bola rodiskom alebo pôsobiskom viacerých osobností, ktoré sa výsledkami svojej práce pričinili o pokrok v rôznych oblastiach života. Podrobnejšie informácie o všetkých už nežijúcich osobnostiach, ktoré sú uvedené na tejto stránke, ale i mnohých ďalších, prináša malý biografický slovník „Významné osobnosti Prievidze“ /2003/.
Spoločenské vedy

Jozef Inocent Dežerický /1702 – 1765/
historik, stredoškolský profesor
venoval sa zdokonaľovaniu organizácie školstva a projektom modernizácie piaristických škôl, vo výchovnej práci propagoval využitie divadla

Martin Hojič /1845 – 1912/
jazykovedec, prekladateľ
popredný lingvista konca 19. storočia, venoval sa jazykovým prekladom, publicistike, výskumu prievidzského nárečia, bol autorom množstva jazykovedných prác

Viliam Kona /pôv. Kóňa/ /1920 – 1989/
knihovník, publicista
po nástupe komunizmu emigroval, pôsobil v USA, kde založil knihovnícku a zdravotnícku školu, bol riaditeľom tamojšej lekárskej inštitúcie so 120-ročnou tradíciou, ako uznávaný knihovník bol aktívny aj v mnohých medzinárodných inštitúciách a stál pri zrode viacerých vedeckých spoločností, mnoho publikoval a prednášal, v posledných rokoch života sa venoval genealógii a heraldike

Stanislav Mečiar /1910 – 1971/
literárny kritik, historik, prekladateľ, kultúrny pracovník
patril k čelným predstaviteľom Matice slovenskej a významným činiteľom exilového života v Argentíne

Ján Mjartan /1902 – 1996/
etnograf, univerzitný profesor, múzejník
stál pri zrode Muzeálneho spolku hornej Nitry a Múzea hornej Nitry, publikoval početné etnografické štúdie a publikácie, bol zakladateľom a hlavným redaktorom časopisu Slovenský národopis a riaditeľom Národopisného ústavu SAV

Jozef Vavro /1910 – 1970/
jazykovedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg
venoval sa gramatickým problémom spisovnej slovenčiny, dialektológii a dejinám slovenského jazyka, spracovával nárečia rodnej Prievidze, dielo však už nepublikoval, zanechal však po sebe množstvo prekladov literárnych diel z ruského jazyka i odborné články zamerané na pedagogiku a slovenský jazyk
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2023     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.