Dnes je: 23. 09. 2023 | Meniny má/je sviatok: Zdenka

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
OSOBNOSTI:
Veda a technika
Spoločenské vedy
Politický a verejný život
Cirkevný život
Remeslá
Kultúra a umenie
OSOBNOSTI MESTA PRIEVIDZA
Prievidza bola rodiskom alebo pôsobiskom viacerých osobností, ktoré sa výsledkami svojej práce pričinili o pokrok v rôznych oblastiach života. Podrobnejšie informácie o všetkých už nežijúcich osobnostiach, ktoré sú uvedené na tejto stránke, ale i mnohých ďalších, prináša malý biografický slovník „Významné osobnosti Prievidze“ /2003/.
Politický a verejný život

Ján Čvikota /1861 – 1924/
verejný činiteľ, národovec
vyštudoval medicínu, popri ktorej sa veľmi intenzívne venoval politickému a verejnému životu – po vzniku ČR založil v Prievidzi pobočku národnej rady a stal sa jej predsedom, podieľal sa na založení miestneho odboru Matice slovenskej, zapájal sa do spoločenského a kultúrneho diania v meste a veľmi aktívne pracoval v mnohých miestnych spolkoch

Juraj Gramantík /1848 – 1916/
Národovec, kňaz
významný bojovník za práva slovenského národa, v r. 1912 spolu s M. Hodžom odovzdal maďarskej vláde Memorandum o riešení slovenskej otázky, bol i literárne činný

Michal Juriš /Juriss/ /1825 – 1901/
politik, organizátor verejného života
z jeho iniciatívy sa v meste v roku 1872 založila Prvá prievidzská sporiteľňa, zorganizovaním verejnej zbierky sa pričinil o výstavbu budovy dievčenskej školy, v roku 1896 bol jedným z 12 slovenských kandidátov do Uhorského snemu

Anton Miššuth /1866 – 1935/
národný buditeľ, publicista
staral sa o sociálne a materiálne povznesenie robotníkov, po roku 1921 oživil v meste cyrilometodské slávnosti, venoval sa i pastoračnej činnosti a básnickej tvorbe

Gustáv Švéni /1870 – 1918/
prvý slovenský sociálny demokrat pôsobiaci v rámci Uhorska, koordinátor spolupráce slovenských, českých a poľských robotníkov, spoluzakladateľ a zodpovedný redaktor novín Nová doba a Zora

Augustín Záň /1911 - 1999/
národný pracovník, ľudový misionár
zakladateľ slovenských osád v Rakúsku a Nemecku, organizátor sociálnej pomoci slovenským utečencom pred komunizmom

Ján Žirko /1885 – 1955/
verejný činiteľ, kultúrny pracovník
významná osobnosť v živote Prievidze prvej polovice 20. storočia, demokrat, humanista, aktívny organizátor vlastivedných, kultúrnych a spoločenských podujatí, uznávaný odborník najmä v oblasti národohospodárskej problematiky
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2023     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.