Dnes je: 19. 10. 2021 | Meniny má/je sviatok: Kristián

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
TLAČIVÁ:
Sekretariát primátora mesta
Odbor vnútornej správy
Ekonomický odbor
Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb
Odbor starostlivosti o občana
Odbor výstavby a regionálneho rozvoja
Odbor školstva
Mestská polícia Prievidza
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Prievidza
Dokument sa zobrazí v novom okne vo formáte DOC
Ekonomický odbor
F 150/1 Žiadosť o predaj nehnuteľnosti z majetku mesta Formát DOC Formát PDF
F 151/1 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti z majetku mesta Formát DOC Formát PDF
F 266/0 Čestné prehlásenie FO (prenájom nehnuteľnosti) Formát DOC Formát PDF
F 267/0 Čestné prehlásenie PO (prenájom nehnuteľnosti) Formát DOC Formát PDF
F 162/2 Čestné prehlásenie (žiadateľ o kúpu /zámenu nehnuteľností z majetku mesta) - PO Formát DOC Formát PDF
F 163/2 Čestné prehlásenie (žiadateľ o kúpu /zámenu nehnuteľností z majetku mesta) – FO Formát DOC Formát PDF
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2021     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.