Dnes je: 21. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Zita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
Komisie mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo môže ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďovať komisie. V rámci týchto funkcií komisie vypracúvajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklady pre rozhodnutia MsZ i stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta, predkladajú vlastné iniciatívne návrhy a podnety mestskej rade i MsZ a kontrolujú spôsob realizácie uznesení MsZ a MsR. Komisie sa tak ako mestské zastupiteľstvo schádzajú spravidla raz do mesiaca. Sú zložené z poslancov MsZ a ďalších osôb, zvolených zastupiteľstvom. Pri MsZ v Prievidzi pôsobí 7 komisií v nasledovnom zložení:

Zoznam komisií nájdete tu >>>
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.