Dnes je: 20. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Bernard

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ČO JE TO SAMOSPRÁVA A ŠTÁTNA SPRÁVA
Samospráva je spoločne so štátnou správou súčasťou verejnej správy. Verejná správa je označením sústavy orgánov, ktoré spravujú verejné záležitosti.
  1. Štátna správa je časť verejnej správy, ktorá sa uskutočňuje pod riadením a kontrolou štátu. Jej vykonávateľom je vláda, na nižších úrovniach krajské a okresné úrady resp. obvodné úrady. Pre činnosť štátnych orgánov platí ústavná zásada "konať len na základe ústavy, v jej medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon". V štátnej správe teda nie je možné konať, iba v prípade zákonom zavedených pravidiel.
  2. Samospráva je samostatným, slobodným a nezávislým spravovaním vecí verejných občanmi, ktorí žijú na určitom území (napríklad na území mesta pôsobí mestská samospráva). Výkon samosprávy je možné obmedziť len ústavou a zákonmi. Pre samosprávu a jej občanov platí ústavná zásada "čo nie je zakázané je povolené". Znamená to, že v samospráve možno pružne zareagovať aj bez príslušného zákona, ak iný zákon nie je porušený.
V súčasných podmienkach rozlišujeme samosprávu na:
  1. miestnej úrovni - obec, resp. mesto,
  2. regionálnej úrovni - vyšší územný celok.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.