Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ORGANIZÁCIE ZALOŽENÉ MESTOM - Harmónia n.o.
Nezisková organizácia HARMÓNIA pôsobiaca v meste Prievidza v oblasti poskytovania sociálnych služieb sa obracia na všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sa v tomto roku rozhodli poukázať 2 % zo svojej dane na verejnoprospešný účel, s prosbou o podporu.

Ak chcete pomôcť ľuďom bez domova, prosíme, podporte nás!
Vďaka vašej finančnej pomoci budeme môcť zlepšiť životné podmienky rodičov a ich detí dočasne ubytovaných v Zariadení núdzového bývania v Prievidzi.

Ď a k u j e m e !

Naše identifikačné údaje:
Názov: HARMÓNIA, n. o.
Sídlo: Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
IČO: 36 11 96 79
Č. účtu: 9015963003/5600

Oľga Ďurčenková
riaditeľka HARMÓNIA, n. o.
Sídlo: Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Kontakty: 517 91 21
Riaditeľ: Mgr. Oľga Ďurčenková

Organizácia bola založená mestom Prievidza ako nezisková organizácia na poskytovanie všeobecne prospešných služieb:
  • na poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci osamelým rodičom s maloletými deťmi, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého, a tiež tehotným ženám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia v zariadení sociálnych služieb Domov pre osamelých rodičov v Prievidzi (Ul. Ľ. Štúra).
  • Útulok pre bezprístrešných občanov, ktorý poskytuje základnú starostlivosť o bezprístrešných občanov, ktorá zahŕňa poskytovanie prístrešia, zaopatrenia, stravovanie vo forme jedného teplého jedla denne, poradenstvo, sociálnu prevenciu a stredisko osobnej hygieny v zariadení soc. služieb na Košovskej ceste č. 15 v Prievidzi.
    Platby za poskytovanie sú schválené vo VZN - v Domove pre osamelých rodičov je poplatok 60,- Sk na deň, v Útulku pre bezprístrešných 20,- Sk na deň.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.