Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ORGANIZÁCIE ZALOŽENÉ MESTOM - UNIPA, s.r.o.
Adresa: Košovská 1, 971 01 Prievidza
Kontakty: Tel:542 24 12, Fax:542 24 13, info@unipa.sk
Úradné hodiny: pondelok - piatok: 7:00 - 15:30
Konateľ: Bc. Miroslav Procháska

Organizácia bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným, so 100% vlastníckym podielom mesta Prievidza.

Činnosť: - správa mestského majetku:
 • verejné osvetlenie - v prípade poruchy volať 542 46 95
 • športoviská
  - zimný štadión - prenájom ľadovej plochy: 543 07 39, prevádzka bezplatnej ľadovej plochy na námestí
  - futbalový štadión, futbalové ihrisko vo Veľkej Lehôtke - prenájom ihrísk: 542 49 65
  - krytá plaváreň, tel: 543 82 67
  fitnescentrum, tel: 0905 683 589
- vlastná obchodná činnosť
 • prevádzkovanie parkovísk (Dlhá ulica, Rastislavova ulica, Ul. A. Hlinku) - možnosť vybaviť permanentky (mesačné, štvrť-, polročné a ročné)
 • prenájom nebytových priestorov
 • prenájom vysokozdvižných plošín spolu s pracovnou silou
 • ponuka služieb práčovne na Futbalovom štadióne - 542 49 65
 • vydávanie povolení k stavebnej činnosti, že dotknutým pozemkom neprechádzajú siete VO
 • predaj informácii z digitálnej technickej mapy (DTM) Mesta Prievidza, údaje DTM sa poskytujú formou analógových máp na formáte A4, cena 250,- Sk bez DPH za 1 informáciu, formou digitálnych máp na magnetickom médiu, cena 900,- Sk bez DPH za 1 informáciu
Okrem spomínaných športovísk sa na území mesta Prievidza nachádza aj:
- športová hala na Ulici olympionikov 2; vedúci športovej haly Vladimír Mečiar; kontakty: 543 07 63, 543 91 81, 543 91 79; objekt spravuje akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.