Dnes je: 20. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Bernard

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ORGANIZÁCIE ZALOŽENÉ MESTOM - Správa majetku mesta Prievidza
Adresa: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Kontakty: konateľ spoločnosti- Ján Dobrovodský, 51 11 910
vedúci ekonomického úseku- 51 11 930
vedúci úseku zmluvných vzťahov a pohľadávok- 51 11 926

Úradné hodiny:
pondelok: 8:00- 12:00 - 13:00- 15:00
streda: 8:00- 12:00 - 13:00- 16:00
piatok: 8:00- 12:00

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 25.10.2005 uznesením č. 341/05 schválilo založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza. Uznesením č. 343/05 zo dňa 25.10.2006 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi predaj mestskej príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Prievidza obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., a príspevková organizácia zanikla.

Činnosť:
 • výkon správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a majetkových práv a záväzkov s tým súvisiacich
 • prevádzkovanie zverených nehnuteľností a zariadení
 • modernizácia, údržba a opravy majetku mesta
 • vykonávanie stavebných úprav na zverenom majetku
 • prenajímanie bytov a nebytových priestorov v bytových a nebytových priestoroch v spravovanom majetku
 • služby spojené s užívaním týchto priestorov
 • výkon správy bytov a nebytových priestorov v týchto domoch vo vlastníctve mesta a iných subjektov
 • preberanie bytov, bytových domov a ostatných budov do správy
 • predaj bytov a nebytových priestorov a ostatného zvereného majetku
 • vykonávanie revíznych činností na majetku (plyn, bleskozvod, elektrické zariadenia, zdvíhacie zariadenia a pod.)
 • zabezpečovanie dispečingu a pohotovostnej služby na zverenom majetku pri odstraňovaní porúch, havárií
 • poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností,
 • prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch,
 • prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom,
 • maliarske a natieračské práce,
 • omietkárske práce,
 • montáž okien a dverí,
 • zatepľovanie budov,
 • obkladačské práce,
 • údržbárske činnosti v rozsahu voľných živností,
 • zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.