Dnes je: 24. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Ján

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
KULTÚRA
ODKAZY
  • www.PrievidzaMusic.sk
    (Internetová stránka o Prievidzskej hudobnej scéne s pozvánkami na koncerty) - za obsah zverejnený na danej internetovej stránke mesto Prievidza nezodpovedá.
Základná umelecká škola L. Stančeka /ZUŠ/
aj napriek príslušnosti k sieti základných škôl má trvalé a nezastupiteľné miesto pri vytváraní umeleckej a kultúrnej atmosféry v meste. Prezentáciou rôznych umeleckých žánrov sa podieľa na výchove a vzdelávaní hlavne mladej generácie, ktorej súčasne poskytuje dostatočný priestor na prezentáciu svojej umeleckej úrovne. Svedčia o tom početné verejné vystúpenia a tematické, výchovné, absolventské i učiteľské koncerty, umelecké pásma, výstavy, tanečné choreografie a divadelné predstavenia k rôznym príležitostiam. ZUŠ je hlavným garantom súťažnej prehliadky sólového spevu žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza a medzinárodnej nesúťažnej prehliadky zborového spevu Prievidza spieva.

Pri ZUŠ pracujú vyspelé umelecké súbory – Detský spevácky zbor a komorný zbor Úsmev a Spojený symfonický orchester, ktoré sú známe nielen v regióne, ale i za hranicami Slovenska.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.