Dnes je: 24. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Ján

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
KULTÚRA
ODKAZY
  • www.PrievidzaMusic.sk
    (Internetová stránka o Prievidzskej hudobnej scéne s pozvánkami na koncerty) - za obsah zverejnený na danej internetovej stránke mesto Prievidza nezodpovedá.
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi /HNM/


Prvé múzejné aktivity v regióne hornej Nitry sa spájajú s nadšencami z radov Muzeálneho spolku hornej Nitry, ktorého vznik už v roku 1924 inicioval vtedajší bojnický prepošt K. A. Medvecký. Zhromažďovanie "vzácnych artefaktov k dejinám tejto oblasti" položili základy vlastivedných múzejných zbierok.
Súčasné múzeum na pôde mesta Prievidza vzniklo 1. januára 1985 a svojím výrazným podielom na tvorbe kultúrno-spoločenského diania sa etablovalo ako špecifická kultúrno-výchovná ustanovizeň s dôrazom na ochranu kultúrneho dedičstva.
V deviatich odborných skupinách múzejného fondu spravuje viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov, medzi ktorými sa nachádzajú skvosty celosvetového významu. K unikátom hornonitrianskeho múzejného fondu patrí napríklad paleolitická štiepaná industria, strieborný poklad z germánskeho hrobu, zbierka zlatých mincí, cechové pamiatky, doklady tradičného odievania, súbor malieb na skle, filigránové šperky zo striebra, písomnosti k dejinám pošty a poštovej služby od 16. storočia a ďalšie. Významné sú aj prírodovedné artefakty: rozsiahla zbierka bezstavovcov a jedinečné paleontologické nálezy treťohornej flóry a fauny.
Po doriešení všetkých otázok s priestorovým zabezpečením na múzejné aktivity aj vďaka zásluhou nového zriaďovateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, dnes Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sídli na Košovskej ceste 9.
Kolektív múzejníkov má ambíciu systematicky sprístupňovať verejnosti poznávanie jedinečných dokladov k dejinám prírody a spoločnosti z regiónu hornej Nitry.

Otváracie hodiny:
  • pondelok - piatok od 8,00 do 17,00 h
  • sobota od 8,00 do 12,00 h
  • nedeľa od 13,00 do 17,00 h
  • Sídlo: Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
  • Tel.: 046/5423054
  • Fax: 046/5426715
  • E-mail: hnm@hnm.tsk.sk
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.